ESMA határozattal kapcsolatos Equilor Trader változások

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) döntött a különbözeti ügyletetek (contracts for difference, CFD) lakossági befektetők részére történő forgalmazásának, terjesztésének és értékesítésének korlátozása vonatkozó, augusztus 1-je óta érvényes korlátozás 2018. november 1-jétől újabb három hónapos időszakra történő meghosszabbításáról.

Részletes tájékoztatás az alábbi linken olvasható:

http://www.equilortrader.hu/CFD-tajekoztato/

A következőkben azon változásokat gyűjtöttük össze, amelyek az ESMA határozat alapján az Equilor Trader Ügyfeleket közvetlenül vagy közvetve érintik:

FONTOS: jelen változások hatályba léptetése következtében minden EQUILOR TRADER kereskedési számlával rendelkező Ügyfelünk számára szükséges jelenlegi EQUILOR TRADER keretszerződésének módosítása. 2018. augusztus 1. napja után csak abban az esetben tudjuk biztosítani Önnek EQUILOR TARDER kereskedési számlájához való hozzáférését, amennyiben a fenti határidő előtt a módosított és aláírt EQUILOR TRADER keretszerződését számunkra visszajuttatja.

1. Tőkeáttételi limitek bevezetése

Az ESMA által meghatározott, alacsonyabb elérhető tőkeáttétel következtében, az ESMA határozatának megfelelve az alábbi letétképzési (margin) követelményváltozások lépnek életbe:

a) A korábbi egységes fedezetigény követelménnyel szemben egy kétlépcsős fedezetvizsgálat lép életbe:

  • A pozíció megnyitásakor egy kezdeti fedezet (Initial margin) vizsgálat történik, vagyis a pozíció megnyitása csak akkor lehetséges, ha ez a kezdeti fedezetigény rendelkezésre áll
  • A pozíció megnyitását követően a fenntartási fedezet (Maintenance margin) kerül kiszámításra (amely 50%-a kezdeti marginnak), vagyis a nyitott ügyletek fedezetigényénél ez kerül majd figyelembe vételre.

b) A határozatnak megfelelően változnak az érintett termékek fedezeti követelményei:

Példa: Ön 100 000 EUR/USD pozíciót nyitott korábban 40:1 tőkeáttétel, a pozíció megnyitásakor 2 500 USD (vagy annak megfelelő mennyiségű egyéb deviza) fedezettel kellett rendelkeznie. Ön ugyanezt a pozíciót szeretné megnyitni 2018. augusztus 1-e után, azonban az ESMA által előírt 30:1 maximális tőkeáttételi szint eredményeképpen Önnek 3 333,33 USD-t (vagy annak megfelelő mennyiségű egyéb devizát) kell biztosítania.

2. Automatikus biztosítékzárási védelem

Az automatikus biztosítékzárási védelem egy, az ESMA által előírt százalékos arány, amely a kezdeti alapletét (szabad fedezeten felül) 50%-ában egységesíti azt a szintet, amelyen minden CFD szolgáltató számára kötelező az Ügyfél nyitott CFD pozíció(i)nak zárása.

Az Equilor Trader rendszerében ez a következő változás hozza magával:

  • Az I. pontban említett két szintű fedezetvizsgálat részben az ezen pontban részletettek következtében kerül kialakításra.
  • Jelentősen módosul az automatikus stoppolási metódus: a korábbi 150%-os stoppolási szint 100%-ra csökken. Amennyiben kereskedési számláján a szabad fedezet értéke megegyezik a fenntartási letét mértékével (pl. EUR/USD esetében 1,66%), úgy ha pozícióján a fenntartási letét 50%-át eléri nem realizált vesztesége pozíció(i)ja automatikusan zárásra kerül.
  • Amennyiben már rendelkezik ezekben a terméktípusokban nyitott pozícióval, és további pozíciót kíván nyitni, úgy a már megnyitott és az újonnan nyíló pozíció(k) együttes kezdeti fedezetét (initial margin) szükséges fedezetként biztosítani.
  • Ennek megfelelően változnak majd a figyelmeztetési szintek. Az EQUILOR TRADER kereskedési rendszer pop-up üzenetben jelzi a kereskedési számla tulajdonosának amennyiben fedezet kihasználtsági szinte eléri a 75% illetve 90%-os küszöbértéket.

3. Negatív számlaegyenleg elleni védelem

A III. pontban leírtak kiegészítéseként az ESMA által elvárt negatív számlaegyenleg elleni védelem minden Equilor Trader számlára érvényesíthető lesz, vagyis az érintett befektetési szolgáltatóknak biztosítania kell Ügyfelei számára, hogy a CFD és spot FX tőkeáttételes termékek kereskedése okozta veszteség(ek) mértéke ne haladhassa meg a kereskedési számlán elhelyezett fedezetek összesített értékét.

4. Szemben álló pozíciók fedezetkedvezményének megszűnése

Kettő vagy több, azonos termékben, de ellentétes irányban nyitott Deviza illetve valamennyi típusú CFD pozíció tartása esetén, amennyiben azok a kereskedési nap végén nem kerülnek összevezetésre (kapcsolódó megbízás(ok), vagy eltérő devizanemű alszámla miatt) a legnagyobb mennyiségű nyitott pozíció után kerül foglalásra a fedezeti követelmény. Emiatt az ilyen módon tartott pozíciók esetén akár jelentős fedezeti követelmény emelkedés várható!

5. Változás életbe lépése

Az ESMA határozat elvárásainak megfelelően az új szabályok és feltételek 2018. augusztus 1-én lépnek életbe. Amennyiben az új szabályok életbe lépésekor Ön nyitott, tőkeáttételes pozícióval rendelkezik, úgy kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy az átállás időpontjában Ön megfelelő mértékű fedezettel rendelkezzen nyitott pozíció fenntartásához pozíció kényszerlikvidálásnak elkerülése érdekében:

  • Vegye figyelembe a fent részletezett fedezeti követelményre vonatkozó táblázatot (nyitott pozíció esetén a jelenlegi fedezetigényt a Fenntartási fedezet igény váltja fel átálláskor).
  • Fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a teljes számlára vonatkozó fedezettség lehetőleg ne haladja meg a 75%-os értéket, mert a változások következtében az automatikus stop-loss  100%-os fedezet kihasználtságnál lép életbe.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön rendelkezésik hatályos EQUILOR TRADER online kereskedési platform szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodással az ESMA korlátozó intézkedései közvetlenül érintik az Ön és az EQUILOR között fennálló jogviszonyt.

 

Társaságunk az átmeneti intézkedések időbeli hatálya alatt, 2018. augusztus 01-jétől a határozatban foglaltaknak, valamint a fentiekben rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételi limiteket alkalmaz, automatikus biztosítékzárási védelmet vezet be, valamint biztosítja a negatív egyenleg elleni védelmet kereskedési számlánként.

 

A fenti tájékoztatóval kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

Tisztelettel:

Equilor Befektetési Zrt.

PÉLDÁK

Példa 1 – 50% stop-out

Kereskedési számláján 10 000 EUR szabad egyenlege van. Ön 5 kontraktus DAX INDEX CFD-t pozíciót nyit. A DAX INDEX CFD-n elérhető maximális tőkeáttétel mértéke 1:20-hoz az új ESMA határozat értelmében, így a pozíció megnyitásához 3 000 EUR (Spot árfolyam / Max. tőkeáttétel * Kontraktus szám) alapletétet (Initial margin) kell biztosítania 12 000 EUR DAX Index azonnali árfolyamot feltételezve. Az 50%-os pozíció zárási kötelezettség következtében, ha kereskedési számláján szabad egyenlege 1 500 EUR (Alapletét * 50%) alá csökken, úgy nyitott pozíciói zárásra kerül.

Példa 2 – 50% stop-out

Kereskedési számláján 10 000 EUR szabad egyenlege van. Ön 100 000 EUR/USD FX spot pozíciót nyit. Az EUR/USD major devizapár esetében az elérhető maximális tőkeáttétel mértéke 1:30-hoz az új ESMA határozat értelmében, így a pozíció megnyitásához 3 333 EUR alapletétet (Initial margin) kell biztosítania. Az 50%-os pozíció zárási kötelezettség következtében, ha kereskedési számláján szabad egyenlege 1 666 EUR alá csökken, úgy nyitott pozíciója zárásra kerül.

Példa 3 – 50% stop-out

Kereskedési számláján 10 000 EUR szabad egyenlege van. Ön az előző két példában említett pozíciót egyszerre szeretné megnyitni, így Önnek összesen 3 000 EUR + 3 333 EUR = 6 333 EUR alapletétet (Initial margin) kell biztosítania. Ebben a példában az 6 333 alapletétre (Initial margin) számolt változó letét (Maitainance margin) értéke 3 166 EUR. Amennyiben kereskedési számláján szabad egyenlege 3 166 EUR-ra csökken, úgy nyitott pozíciói automatikusan zárásra kerülnek.